RallyNieuws
ELE Rally
ELE Rally

Organisatie ELE ShortRally weerspreekt beschuldigingen over weigering wegslepen deelnemer

Naar aanleiding van berichtgeving in de media dat de organisatie van de 2e ELE Shortrally een team in de spreekwoordelijke kou zou hebben laten staan, laat deze organisatie weten zich niet te herkennen in de beweringen die zijn gedaan.

Er wordt door een team diverse beschuldigingen geuit dat ze de proef niet mochten verlaten en bij de auto moesten blijven, dat telefoontjes aan de organisatie genegeerd zouden worden en dat hen eten en drinken, ondanks de hitte, zou zijn onthouden.

Voorzitter van de Stichting ELE Rally, en Wedstrijdleider van de ELE Rally Radboud van Hoek wil graag uitleg geven. Laat ik eerst beginnen dat ik het betreur dat de equipe zo lang heeft moeten wachten voordat de rally-auto weggesleept kon worden. Dat is zeker niet leuk, zeker als je al heel snel uitvalt, en het snikheet is. En dan praat ik ook uit eigen ervaring bij rally’s waar we uitgevallen waren, en ook niet direct weggesleept werden. (Radboud is nl al 30 jaar actief navigator).

De reden dat de auto niet eerder weggesleept kon worden ligt hem in het feit dat de klassements-proef Strijpse Kampen kort achter elkaar 8 keer verreden werd. 3 maal bij de rally, 3 maal bij de Legends, en 2 maal bij de Shortrally. Dat kan allemaal, als er geen grote vertragingen optreden. Door het ongeval op KP Spoodonk zijn er vertragingen opgetreden, en vielen er “gaten” in de rally-karavaan. Hierdoor was het niet mogelijk om snel even te slepen, zonder risiko op verdere vertragingen, waardoor we dan wellicht een KP moesten annuleren. Normaal heb je wel tijd om een auto even weg te slepen na afloop van een KP, en dan kan de auto via een volgende post het parcours te verlaten. Bij Strijpse Kampen kan dit niet. Het is een afgesloten militair terrein, waar je alleen via de ingang weg kunt, dus snel parcours verlaten kan niet. Hulp van buiten kan niet, immers alle deelnemers worden bij de ingang gecontroleerd , en er mogen geen personen op de KP die niet eerder aangemeld zijn bij Defensie. Deze extra veiligheids-maatregelen zijn van kracht met het oog op de permanente terreur dreiging waar we in de wereld mee te maken hebben.

We hebben echt gekeken of de auto eerder weg kon, maar we lieten het collectieve belang dat iedere deelnemer de mooie KP Strijpse Kampen kon rijden volgens planning prevaleren boven het individuele belang. En dat voelt niet fijn voor de betrokken deelnemer, dat beaam ik volledig. Maar het is ons inziens wel de enige juiste beslissing geweest. Sterker nog het is in lijn met het veiligheids en organisatie protocol op de klassementsproeven waaraan de wedstrijdleiding zich ook aan te houden heeft. Het zou echt niet goed zijn indien we de KP hadden moeten annuleren voor de ShortRally vanwege extra vertraging door het wegslepen van de auto, terwijl er geen echte veiligheids noodzaak voor was. De Shortrally-rijders hadden al een KP neutraal moeten rijden (Spoordonk 1) door een ongeval. We wilde iedereen zo veel mogelijk laten rijden, en dat kon wellicht niet indien we de ato gesleept hadden, want dat duurt op Strijpse Kampen altijd minimaal 30 minuten

Ook laat Radboud weten dat de officials ter plekke wel degelijk eten en drinken hebben aangeboden, en er was de mogelijkheid om de klassementsproef Strijpse Kampen lopend te verlaten.

Volgens Radboud van Hoek heeft de organisatie en de wedstrijdleider van de Shortrally met de equipe telefoongesprekken gevoerd, waarin getracht is om uitleg te geven aan de deelnemer over de situatie. In alle emotie, en frustratie is hier door de deelnemer geen genoegen mee genomen. Het is natuurlijk aan de persoon om daar een mening over te hebben, maar als wedstrijdleiding heb je in zo’n geval toch echt prioriteit te geven aan de voortgang van het evenement en de kans op vertragingen en verdere neutralisaties te minimaliseren. Temeer ook omdat er geen veiligheids en/of medische en/of mileu noodzaak was. Het betrof een individuele vraag, die we toen helaas niet konden inwilligen, hoe spijtig het ook is.
Ook is het niet zo dat andere rijders uit solidariteit niet zouden willen starten. Wel heeft de 0 rijder voor de start van de KP Strijpse Kampen gebeld met de vraag of de betreffende equipe echt niet weggesleept kon worden. Een terechte vraag van de nul-rijder, had ik ook gedaan als 0 rijder, en mij kwam het bericht zo door. Ik heb hem telefonisch uitleg gegeven dat dit niet kon, hoe graag we het ook zouden wllen. De ervaren 0 rijder begreep de situatie, en heeft zijn route vervolgd.

“Er is helaas een verkeerd beeld van de situatie geschetst in de media over het voorval. Dat betreur ik. We hebben echt gekeken naar mogelijkheden om te slepen. Maar dat ging niet zo eenvoudig op een afgesloten militaire terrein, waar de 3 evenementen graag alle KP’s wilde rijden. En ik betreur het ook dat de deelnemer zo lang heeft moeten wachten, gewoon klote, om het maar plat te zeggen. Stil komen te staan op de verkeerde KP, op een verkeerd tijdstip, verkeerde temperatuur. Hoe raar het ook klinkt, maar lang moeten wachten voordat je weggesleept kan worden bij een KP hoort bij de sport die we bedrijven. Vaak gaat dat snel, en zonder problemen, soms kan dat echt niet, en duurt dat erg lang.

Plaats reactie

1 reactie

  • Als equipe zojuist de tekst gelezen. Jammer dat de organisatie niet het normbesef heeft rechtstreeks op onze ingediende klacht te reageren. Mooie tekst maar op een aantal onderdelen pertinent en aantoonbaar onjuist. Dit is zeer onbevredigend. De ELE wedstrijdleiding toon zich hiermee niet leerbaar. Wat een organisatie die veiligheid dient te borgen niet siert. Een excuus was op z’n plaats geweest. En aangeven dat je naar toekomst zo handelt dat het niet meer voor komt ook.

Neem gerust contact met ons op indien u materiaal wilt overnemen

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com