RallyNieuws
KNAF/BSR & RallySafe Nederland
KNAF/BSR & RallySafe Nederland

RallySafe in Nederlandse kampioenschappen ingevoerd

Onlangs maakte het KNAF/BSR bekend het systeem van RallySafe in de Nederlandse rally kampioenschappen te zullen gaan gebruiken. De organisatoren waren het, net als de
rijdersvereniging Rally Club Holland, er unaniem over eens dat dit systeem de beste keuze was. Het systeem waarschuwt niet alleen automatisch bij een calamiteit direct de wedstrijdleiding en naderende deelnemers, maar verzorgt ook de timing. Met de invoering hiervan neemt men dus afscheid van Rallytiming als officiële tijdwaarneming, waarbij een aantal mensen nu voor RallySafe Nederland aan de slag zullen gaan.

Actief

Het in Australië ontwikkelde systeem wordt al jaren gebruikt in bijvoorbeeld het FIA Asian Pacific Rally Championship. Onlangs koos diezelfde FIA ervoor om het systeem ook in het WRC te gaan gebruiken. In Duitsland hadden de ADAC en de DMSB er reeds voor gekozen om het systeem te gaan omarmen en is het systeem in 2017 ingevoerd. In totaal is RallySafe inmiddels in zo’n 19 landen actief.

Vervanging

In Nederland moest het KNAF/BSR een oplossing vinden voor een aantal zaken. Zo bleek dat de tijdwaarnemingsapparatuur van Rallytiming aan vervanging toe was. Daarnaast werd het in 2017 steeds moeilijker om voldoende officials te kunnen mobiliseren en ook diende men een oplossing te vinden voor het monitoren van de vermogens van de auto’s in de onlangs nieuw geïntroduceerde klassen. Tevens dacht men na over betere informatievoorziening aan het publiek.

Behoefte

Volgens Hans Poortman, die in 2014 RallySafe Nederland oprichtte, kan RallySafe in al deze behoeften voorzien. De tijdwaarneming is uiterst nauwkeurig en de tijden zijn direct beschikbaar, ook voor het publiek. Daarnaast kan het systeem visueel duidelijk maken waar de individuele auto’s zich bevinden, gedurende de gehele wedstrijd. “Het systeem is dermate nauwkeurig en slim, dat we ook over alle gegevens kunnen beschikken om bij benadering het vermogen van een auto te kunnen bepalen. Daarbij moeten we natuurlijk wel enige marge aanhouden,” verduidelijkt Hans. “We kunnen op een klassementsproef een stukje markeren waarvan we zeker weten dat daar bijvoorbeeld vanaf nagenoeg stilstand vol gas door getrokken zal worden. We weten straks ook de gewichten van de auto’s en de equipe en kunnen daarmee gaan rekenen.”

Officials

Nu de organisatoren over een state-of-the-art monitoringssysteem kunnen beschikken, leeft bij velen het idee dat de officials niet meer nodig zullen zijn. “Een helemaal foutieve gedachte,” zegt Bart Luijbregts. “Officials zullen altijd nodig blijven. We kunnen nu de officials echter wel beter over de klassementsproeven verdelen. Op sommige punten kunnen we volstaan met de bewaking via RallySafe en op andere punten zullen de officials gewoon nodig blijven. Daarmee kunnen we er dan voor zorgen dat proeven niet meer, of op zijn minst minder, hoeven worden ingekort.”

Verkenningen

De deelnemers krijgen tijdens de verkenningen een datalogger mee in de auto. Die legt o.a. de gereden snelheid vast. Na de verkenningen worden de dataloggers weer ingenomen. De data wordt geanalyseerd en eventuele snelheidsovertredingen geregistreerd. De resultaten worden aan de wedstrijdleiding overhandigd en zij bepalen of er sancties worden opgelegd. “In Duitsland zien we de snelheidsovertredingen daardoor nagenoeg tot nul dalen,” zegt Hans. “De organisatoren zijn daar erg blij mee. Dat helpt namelijk enorm bij het creëren van goodwill bij de aanwonenden van de klassementsproeven en de gemeentebesturen. Dat helpt organisatoren dan weer bij het verkrijgen van de vergunningen voor de opvolgende jaren.”

Veiliger

“Ik kreeg tijdens het kampioensfeest van 2013 het idee dat het veiliger moest, dat de wijze waarop de wedstrijdleiding haar informatie kreeg beter moest,” zegt Hans Poortman. “Ik ben op internet gaan zoeken en kwam op wat Youtube filmpjes uit van Status Awareness Systems. Zij hebben het RallySafe systeem ontwikkeld. Dat systeem sprak me enorm aan en heb ze direct een email gestuurd met de vraag of ik dat systeem niet naar Nederland en Europa zou kunnen halen. Daar werd in eerste instantie afwijzend op gereageerd.”

YouTube

In Australië zag men echter dat de aantallen keren dat de filmpjes op YouTube werden bekeken, voornamelijk vanuit Nederland, e in korte tijd norm stegen. Daarop besloot men in Australië toch maar eens contact op te nemen met Nederland om te kijken of er nog steeds belangstelling was. “Ik kon dat uiteraard alleen maar bevestigen en niet veel later was RallySafe Nederland een feit,” zegt Hans Poortman trots.

Gepolst

De daaropvolgende jaren timmerde RallySafe Nederland flink aan de weg. Diverse nationale autosportbonden werden gepolst om het systeem in te voeren in hun nationale kampioenschappen. Bij diverse tests in de verschillende landen werd de toegevoegde waarde van het system gedemonstreerd. Uiteindelijk koos de Duitse ADAC ervoor om, in samenwerking met de DMSB, het systeem in 2017 te gaan gebruiken. In eerste instantie alleen voor de veiligheid middels de tracking en communicatiefaciliteiten. Uiteindelijk blijkt men in Duitsland zeer tevreden over het systeem te zijn en zal men in 2018 ook van de timing functionaliteit gebruik gaan maken.

Tender

Toen de FIA een tender uitschreef voor het leveren van tracking en timing voor het WRC, schreef Status Awareness Systems hierop in. Toen de FIA uiteindelijk voor SAS had gekozen, werd besloten de gehele operatie vanuit het hoofdkwartier van RallySafe Nederland te leiden. De mensen van SAS zullen dan tijdelijk in Rijssen zijn gehuisvest en indien nodig zal RallySafe Nederland hen logistiek ondersteunen.

Belangstelling

“De belangstelling vanuit een groot aantal Europese autosportbonden is groot,” zegt Hans. “Diverse landen zouden het systeem zo snel mogelijk willen invoeren. Om aan die vraag te kunnen voldoen zullen wij als organisatie ook moeten groeien. Je moet de juiste mensen weten te werven, trainen en ervaring laten opdoen en ga zo maar door. Ook moet je voldoende systemen beschikbaar hebben om in de auto’s te plaatsen. We kiezen er heel bewust voor om hier heel beheerst mee om te gaan, maar de toekomst ziet er wat ons betreft rooskleurig uit,” besluit Hans.

Lees ook:

KNAF/BSR presenteert plannen voor de toekomst

Plaats reactie

Voeg reactie toe

Neem gerust contact met ons op indien u materiaal wilt overnemen

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com